모바일메뉴
YG-1
Catalog Điện Tử LIÊN HỆ

YG-1 tổ chức ‘Hội nghị CEO của các nhà sản xuất dụng cụ cắt 2019’

company

/ Nov 15, 2019

"Hi ngh CEO ca các nhà sn xut dng c ct 2019" đã được t chc ti nhà máy Bupyeong  YG-1 vào ngày 22 tháng 10. Đây là s kin lần th 4 nhm thiết lp mt h thng tăng trưởng cùng có li gia các nhà sn xut dng c ct trong nước ca Hàn Quc thông qua sự phát trin và hp tác ln nhau.

Khong 30 người đã tham d s kin này, bao gm đi din ca các công ty công c ct, các quan chc chính ph và chính quyn đa phương, h đã báo cáo v hiu sut kinh doanh công c ct, và tho lun v cách qun lý các hi ngh CEO cho tương lai. Cui cùng, h đi thăm Nhà máy Bupyeong YG-1.

Din đàn này được t chc bi YG-1, được giám sát bi ‘Vin Cơ đin t & Vt liu Daegu’, và được tài tr bi ‘B Thương mi, Công nghip và Năng lượng,‘ Vin đô th thành ph Daegu’ và ‘Vin đánh giá công ngh công nghip Hàn Quc’ (KEIT).