모바일메뉴
YG-1
Catalog Điện Tử LIÊN HỆ

Đổi mới chương trình ‘E-Catalog’ & ‘Smart Tool Recommendation’

product

/ Sep 04, 2019

YG-1 đã nâng cp các chương trình ‘E-Catalog’ & ‘Smart Tool Recommendation’. Vic đi mi này ch yếu tp trung vào vic ci thin giao din người dùng và đ chính xác tìm kiếm đ mang li li ích cho tt c người dùng.

Các phiên bn mi ca ‘E-Catalog’ & ‘Smart Tool Recommendation’ đã thêm các công c  có thể thay thế và các đài dao. Nó cũng đã được thiết kế li đ cung cp thông tin công c liền khối và công cụ có th thay thế một cách nhanh chóng. Hơn na, có thể tìm thấy các mt hàng đã được cp nht khoảng hơn 90.000 mt hàng tiêu chun (phiên bn trước có khong 30.000 mt hàng). Hin ti, c ‘Smart Tool Recommendation’ ‘E-Catalog’ có th được truy cp bi máy tính bàn và đin thoi thông minh, đng thi cung cp mt thiết kế web đáp ng và giao din trc quan được ti ưu hóa trên nhiu thiết b riêng l.

‘E-Catalog’ cung cp thông tin v các sn phm trên cơ s các ng dng và catalog đin t có th được ti xung trc tiếp t trang web. Vi menu bên trái, người dùng có th chn sn phm hoc thay đi các tùy chn d dàng theo nhu cu ca h và cũng có th tìm thy các tp tin DXF (2D) và STP (3D) cùng vi video gia công.

‘Smart Tool Recommendation’ là mt chương trình cung cp các đ xut công c cho người dùng da trên cơ s d liu đu vào ca vt liu làm vic, hình dng sn phm và thông s k thut đáp ng trc tiếp các yêu cu khác nhau ca người dùng. Ngoài ra, công c tìm kiếm đã được nâng cp thân thin hơn vi người dùng đ người dùng có th d dàng nhn được các đ xut sn phm chính xác trong mt màn hình tìm kiếm theo tên thương hiu hoc EDP và ti xung điu kin ct, cũng như các tp tin DXF (2D) và STP (3D).

Vui lòng tìm thấy liên kết dưới đây để tri nghim Catalog đin t và chương trình đ xut công c thông minh đã được cập nhật.