모바일메뉴
YG-1
Catalog Điện Tử LIÊN HỆ

Hội thảo VIP Ấn Độ 2019

company

/ Aug 28, 2019

  YG-1 đã t chc hi tho t ngày 14 tháng 7 đến ngày 17 tháng 7, mi khách hàng VIP t n Độ. 50 khách hàng đã được mi tham d hi tho này và nó đã thành công trong việc chng minh năng lc công ngh ca YG-1 và cht lượng tiêu chun sn phm cao thông qua chuyến tham quan nhà máy và trình din gia công ti ch.

 

  Ngoài ra, YG-1 n lc nâng cao giá tr thương hiu bng cách gii thiu mình vi tư cách là Nhà cung cp gii pháp tng th trong các ngành hàng không vũ tr, vt liu tng hp, ô tô và khuôn mẫu.

 

  Thông qua hi tho vi các khách hàng VIP n Độ, YG-1 s tiếp tc tăng cường quan h đi tác vi h và tìm kiếm các khách hàng tim năng mi.