모바일메뉴
YG-1
Catalog Điện Tử LIÊN HỆ

YG-1 Ấn Độ mở văn phòng bán hàng mới tại New Delhi, Ấn Độ

company

/ Aug 28, 2019

​  Vào ngày 1 tháng 7, ‘YG-1 Industries India Pvt. Ltd.’ đã mở một văn phòng bán hàng mới ở New Delhi, miền Bắc Ấn Độ và bắt đầu việc kinh doanh bán hàng.

 

  Việc thành lập văn phòng bán hàng mới ở New Delhi là để tăng cường năng lực bán hàng ở miền bắc Ấn Độ bằng cách tạo điều kiện cho các hoạt động bán hàng và hỗ trợ khách hàng hiệu quả, giúp xây dựng vị thế trên thị trường.

 

  Ngoài các công ty bán hàng như ‘YG-1 Industries India Pvt. Ltd.’, ‘Văn phòng bán hàng tại New Delhi’, và công ty sản xuất ‘YG Cutting tools corporation Pvt. Ltd.’, YG-1 sẽ tiếp tục mở rộng thị trường ở Ấn Độ.


 ​