모바일메뉴
YG-1
Catalog Điện Tử LIÊN HỆ

‘Hội thảo dụng cụ hiệu suất cao Bắc Mỹ 2019’

company

/ July 11, 2019

   YG-1 đã t chc hi tho t ngày 18 đến 21 tháng 6, mi các khách hàng VIP Bc M. Hi tho này có s tham gia ca khong 80 khách hàng. YG-1 đã thc hin hi tho này đ nhn mnh vai trò là nhà cung cp gii pháp tng th trong các ngành công nghip chuyên ngành như Hàng không vũ tr, vt liu composite và khuôn mẫu, và m rng mng lưới phân phi đ nâng cao hình nh thương hiu ca YG-1 ti Hoa K và Canada.


Thông qua hi tho vi khách hàng Bc M, YG-1 s tiếp tc tìm hiu nhu cu ca khách hàng và tiếp tc hp tác đ cung cp nhiu sn phm sáng to hơn cho khách hàng.