모바일메뉴
YG-1
Catalog Điện Tử LIÊN HỆ

‘Hội thảo VIP Ba Lan và Séc 2019’

company

/ July 11, 2019

  YG-1 đã t chc hi tho vào tháng 5 và tháng 6, mi khách hàng VIP Ba Lan và Séc. Mi hi tho được thiết kế phù hp vi các ngành công nghip hàng đu và xu hướng th trường ca mi quc gia tham d.

 

‘Hi tho VIP Ba Lan’ đã tp trung vào Ô tô và Vt liu tng hp composite.

 

Khuôn mẫu ,Ô tô và Hàng không vũ tr là nhng ch đ chính ca ‘Hi tho VIP Séc’.

 

Trong c hai s kin, khách hàng có th tri nghim cơ s h tng sn xut và công ngh thông qua chuyến tham quan ca tng nhà máy và trung tâm R & D, và cũng trc tiếp chng kiến quá trình phay, to lỗ, insert và h thng dng c.

 

Thông qua các cuc hi tho vi khách hàng Ba Lan và Séc, YG-1 mong mun chia s tm nhìn và nâng cao hình nh thương hiu ca sn phm cho các hot đng bán hàng tích cc.