모바일메뉴
YG-1
Catalog Điện Tử LIÊN HỆ

Hội thảo VIP Nga 2019 được tổ chức tại trụ sở chính của YG-1, Hàn Quốc

company

/ May 14, 2019

YG-1 đã mi khách hàng VIP ca Nga và t chc ‘Hi tho VIP Nga 2019’, t ngày 25 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3 ti trụ sở chính YG-1, Hàn Quc.

Ti hi tho này, YG-1 đã quảng cáo hiu sut tuyt vi ca các công c YG-1 bng cách gii thiu công cụ phay, công cụ gia công lỗ, insert , bầu kẹp dụng cụ cắt và gii pháp cho các ngành công nghip, như: Hàng không vũ tr, Vt liu tng hp và Ô tô.

 

Ngoài ra đã có các cuộc thuyết trình gia công trực tiếp cho khách hàng để chứng kiến quá trình cắt gọt một cách chặt chẽ,đồng thời cũng giới thiệu chương trình catalog điện tử và mục hướng dẫn tìm kiếm công cụ thông minh mới sẽ sớm được ra mắt.


Vào ngày cui cùng ca s kin, du khách đã dành thi gian ghé thăm các đa đim du lch ni tiếng Hàn Quc như Cung đin Gyeongbokgung, Insa-dong và Myeong-dong. H đã có cơ hi tri nghim m thc và văn hóa truyn thng ca Hàn Quc.


Nh s kin này, c YG-1 và những người dùng cuối người Nga đu có th xây dng mi quan h đi tác vng chc vi nhau, cũng như tương tác bán hàng cho các tình hung cùng có li da trên vic cung cp sn phm tích cc đ đáp ng nhu cu ca khách hàng.


Hơn na, vi mng lưới kinh doanh rng ln này, YG-1 d kiến s duy trì tăng trưởng bn vng đ m rng th trường Nga.