모바일메뉴
YG-1
Catalog Điện Tử LIÊN HỆ

YG-1 Thành lập văn phòng bán hàng mới - ‘ Công ty TNHH công cụ cắt gọt YG-1 Qingdao’ tại Trung Quốc

company

/ May 14, 2019

Vào ngày 1 tháng 3, YG-1 đã thành lp mt văn phòng bán hàng mi - ‘ Công ty TNHH công c ct gt YG-1 Qingdao’ ti Qingdao, Trung Quc.

Công ty TNHH Công c ct YG-1 Qingdao đã bt đu hot đng vào ngày 1 tháng 4, và ch yếu tp trung bán sản phẩm insert và sn phm cao cp ti th trường Trung Quc.

 

Do đó, YG-1 có tng cng ba văn phòng bán hàng ti Trung Quc, bao gm Công ty TNHH YG-1 Thượng Hải và Công ty TNHH thương mại YG-1 Qingdao đ tăng cường n lc bán hàng ti th trường Trung Quc.

 

 


 

 ​