모바일메뉴
YG-1
Catalog Điện Tử LIÊN HỆ

Phát hành Catalog tiện YG mới

product

/ Feb 21, 2019

YG-1 đã phát hành catalog tiện mới.

Nó gii thiu các dòng sn phm tiện ISO , tiện cắt đứt và tiện rãnh ,và các lp phủcùng với cơ cấu bẻ phoi chuyên dng được đưa vào đ ti ưu hóa năng sut gia công trong mi điu kin vn hành.


Đối vi dòng sn phm tiện ISO, 400 loi sn phm hin có m rng lên thành 500 loại vi vic b sung các lớp phủ mi cho thép không g như YG211, YG213 và YG214.


Đối vi tin ct đt và tin rãnh,m rng sự đa dạng t 8 lên 14 loại do b sung lớp phủ YG602G, đây là loi lớp phủ được nâng cấp từ lớp YG602 hin có. Nó có tính năng ci thin kh năng chng mài mòn và thêm chc năng mi, giúp d dàng nhận thấy sự mài mòn của lưỡi ct đang được s dng.


Ngoài ra, catalog này còn cha các thông tin k thut khác nhau như hướng dn la chn sn phm phù hp và điu kin ct theo đc đim ca phôi, phân tích nguyên nhân và gii pháp của vn đ, và cũng có bng phôi liệu đ gim nhm ln các tiêu chun vt liu làm vic khác nhau mi quc gia.


Catalog tiện YG đã được làm theo tiêu chun ISO 13399 (T chc tiêu chun hóa quc tế v dng c ct) đ d s dng ngay c khi khách hàng không quen thuc sn phm YG-1.


Liên kết và mã QR ca Catalog dưới đây cung cp thêm thông tin chi tiết của tiện ISO ,tiện cắt đứt và tiện rãnh.