모바일메뉴
YG-1
Catalog Điện Tử LIÊN HỆ

Phó chủ tịch Seehan Song đến Trung Quốc như một sứ mệnh kinh tế

company

/ Jan 05, 2018

​Phó chủ tịch Seehan Song đã tham gia diễn đàn doanh nghiệp Hàn Quốc-Trung Quốc và hội nghị một đối tác với Jaein Moon, chủ tịch Hàn Quốc tại Bắc Kinh và Trùng Khánh vào ngày 13-16 tháng 12. Chủ tịch, lãnh đạo doanh nghiệp và nhân viên chính phủ Trung Quốc đã thảo luận về hiện trạng và tương lai của hợp tác kinh tế giữa Hàn Quốc và Trung Quốc trong 25 năm nữa.