모바일메뉴
YG-1
Catalog Điện Tử LIÊN HỆ

Dựa trên việc quản lý kinh doanh có thiện chí
cùng với các thành viên tài năng và công nghệ vượt trội,

YG-1 tạo ra các sản phẩm và dịch vụ đáng tin cậy
cho khách hàng trên toàn thế giới.

Các thành viên trong gia đình YG-1 đang mở rộng thương hiệu YG-1
trên toàn thế giới nhờ mỗi người có một quyết tâm mạnh mẽ,
tinh thần thử thách và tôn trọng lẫn nhau.

Tinh Thần YG-1

YG-1 coi trọng các cá nhân tài năng với tư duy sáng tạo và sâu sắc.
Tôn trọng tất cả thành viên của công ty và luôn quan tâm đến từng thành viên để phát triển tài năng hơn nữa.
Hơn nữa, với sự quản lý kinh doanh có thiện chí, chúng tôi cố gắng trở thành
một công ty vững chắc và có uy tín sở hữu tiềm năng tăng trưởng không giới hạn
và hỗ trợ cho xã hội con người.

MISSION

SATISFACTION TO CUSTOMERS
HAPPINESS TO ALL

VISION

FOR YOUR BETTER LIFE,

GLOBAL NO.1, YG-1

Core Values

Các thành viên của YG-1 phải tiếp thu khi đưa ra các hành động và quyết định bằng cách xem xét các giá trị sau.

‘사회’(기여가치) Society Value / ‘우리’(상생가치) Corporate Value / ‘나’(기본가치) Individual Value
사회공헌 Social Responsivility / 인간존중 Human Respect / 주인의식 Ownershio Spirit